Integritetspolicy

Fourside AB såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, vill på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter hos Fourside AB.
Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

ÄNDAMÅL

Personuppgifter som Du lämnar till Fourside AB (till exempel i samband med att avtal träffas) behandlas av Fourside AB för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget.

INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas.
Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med Fourside AB.

För att Fourside AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till företag som Fourside AB samarbetar med, till exempel fraktbolag.

COOKIES

Fourside AB använder sig av cookies på vår webbsida i syfte att den ska fungera optimalt. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon data på Din dator.
De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

LAGRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål eller reklamationer.

KUNDENS RÄTTIGHETER

Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Fourside AB kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress. Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används samt om Du vill återkalla ett samtycke. Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.

Fourside AB, personuppgiftsansvarig, Girovägen 13, 4tr, 175 62 Järfälla.